Medische Encyclopedie – Apotheek Ritzen – Dordrecht

Apotheek Ritzen

Steegoversloot 30 3311PP Dordrecht Tel:078-6133916 Fax:078-6313803

Medische Encyclopedie

Inhoud

lorazepam

Lorazepam behoort tot de benzodiazepinen. Het werkt rustgevend, spierontspannend, vermindert angstgevoelens en beïnvloedt de overdracht van elektrische prikkels in de hersenen.

Artsen schrijven het voor bij angstgevoelens en gespannenheid, paniekstoornissen, slapeloosheid, epilepsie, alcoholontwenning, misselijkheid en braken door chemotherapie en onrust.

Wat doet lorazepam en waarbij gebruik ik het?

Angstgevoelens en gespannenheid

Verschijnselen
Iedereen is wel eens angstig. Angst is een normale reactie bij dreigend gevaar. Het leidt tot voorzichtigheid of tot vluchten, en is dus een nuttige vorm van zelfbescherming.

Soms is iemand angstig terwijl daar weinig aanleiding voor is, bijvoorbeeld als u niet naar buiten durft of geen boodschappen durft te doen in een drukke winkel. We spreken dan van een angststoornis.

Angst geeft vaak klachten als hoofdpijn, buikpijn, slaapproblemen en prikkelbaarheid. Hevige angst kan leiden tot hartkloppingen, benauwdheid, zweten, pijn op de borst, trillen, het gevoel flauw te vallen of tintelingen in de ledematen.

Behandeling
Bij angstgevoelens en gespannenheid door hevige gebeurtenissen kunt u gedurende enkele dagen tot weken lorazepam gebruiken. Houden de angstgevoelens en gespannenheid langer aan, of is er een psychische oorzaak voor? Dan worden ze meestal behandeld met psychotherapie of met antidepressiva.

Een enkele keer werken de antidepressiva toch na enkele weken niet voldoende. Dan schrijft de arts daarvoor in de plaats ook wel eens lorazepam voor

Werking
Lorazepam dempt emoties en werkt daardoor kalmerend als u angstig of gespannen bent. Hierdoor verminderen ook de lichamelijke klachten, zoals hartkloppingen, buikpijn, trillen en transpireren, die vaak met angst en spanning gepaard gaan.

Lorazepam is een tijdelijke hulp bij deze verschijnselen. Het lost de oorzaak van uw gespannenheid echter niet op. Bij zeer heftige emoties en gedurende een korte periode kan het nuttig zijn.

Effect
Binnen één uur na inname wordt u rustiger. Dit effect houdt acht tot twaalf uur aan.

Na enkele weken is er kans dat u afhankelijk bent geworden van het medicijn. U merkt dat aan ontwenningsverschijnselen als u niet meer slikt, zoals angst, hoofdpijn, spierpijn, slapeloosheid, rusteloosheid en geïrriteerdheid. Gebruik dit middel daarom niet langer dan enkele weken.

Lees meer over angstgevoelens en gespannenheid . “

Paniekstoornis

Verschijnselen
Bij paniekaanvallen ontstaan ook lichamelijke verschijnselen, zoals zweten, trillen, duizeligheid, misselijkheid, slappe benen, pijn op de borst en hartkloppingen. De aanvallen kunnen het gevoel geven dat men dood gaat of gek wordt.

Bij een paniekstoornis hebben mensen ongewoon sterke aanvallen van paniek. De aanvallen beheersen hun leven. Alleen de gedachte aan een paniekaanval kan al leiden tot paniek. Men probeert situaties waarin een paniekaanval ontstaat te vermijden. Soms lukt het niet meer te gaan werken of naar buiten te gaan (straatvrees) uit angst voor een nieuwe aanval.

Behandeling
Als de klachten extreem vaak voorkomen en zeer heftig zijn, dan kunnen ze uw welzijn en dat van de mensen in uw omgeving sterk verminderen.

De behandeling van paniekstoornis bestaat uit gedragstherapie of een antidepressivum, zoals fluvoxamine, paroxetine, clomipramine of imipramine. Lorazepam wordt soms gegeven aan het begin van de behandeling met een van deze antidepressiva. Het duurt namelijk enkele weken voordat deze voldoende effect hebben. In de tussentijd zorgt lorazepam dat het aantal paniekaanvallen vermindert. Een enkele keer werken de antidepressiva toch na enkele weken niet voldoende. Dan schrijft de arts daarvoor in de plaats ook wel eens lorazepam voor.

Werking
Lorazepam werkt rustgevend en vermindert angstgevoelens. Hierdoor raakt u minder snel in paniek.

Het werkt binnen één uur na inname. Het effect houdt acht tot twaalf uur aan.

Lees meer over paniekstoornis . “

Slapeloosheid

Verschijnselen
Van slapeloosheid wordt gesproken als iemand al enige tijd slecht slaapt én daardoor overdag niet goed functioneert. Slaapproblemen komen vaak voort uit spanningen of zorgen. Maar ook lichamelijke klachten als pijn of jeuk kunnen slapeloosheid veroorzaken.

Behandeling
Als u met slaapklachten bij uw arts komt, zal de arts meestal niet meteen een slaapmiddel voorschrijven. De arts zal eerst proberen om de oorzaak van de slaapklachten te verhelpen. Bijvoorbeeld met een pijnstiller als u last heeft van pijn. Of met rustgevende adviezen als u vooral door piekeren wakker blijft liggen.

Enkele van deze adviezen zijn:

 • Ga overdag of vroeg in de avond sporten.
 • Doe een uur voor het slapen iets ontspannends.
 • Doe geen dutjes overdag.
 • Houd een vast ritme aan in de tijd dat u naar bed gaat en opstaat.
 • Neem geen koffie 's avonds.
 • Neem geen alcohol om in te slapen.
 • Neem twee tot drie uur voor het naar bed gaan geen vast voedsel.
 • Zorg voor een rustige, koele slaapkamer en een lekker bed.
 • Gebruik de slaapkamer niet als werk-, studeer- of tv-kamer. 
 • Als het slapen niet lukt, sta dan op en ga in een andere kamer iets anders doen. Ga pas weer naar bed als u moe bent.

Als deze maatregelen bij u niet helpen of niet mogelijk zijn, kan de arts gedurende enkele dagen dit slaapmiddel voorschrijven.

Werking
Lorazepam werkt spierontspannend, rustgevend en maakt suf. Het bevordert zo dat u in slaap valt en beter doorslaapt.

Dit slaapmiddel is vooral geschikt als u moeite heeft met inslapen en als u verwacht gedurende de nacht vaak wakker te worden.

Effect
Binnen één uur na inname wordt u slaperig en rustig. Zorg er daarom voor dat u thuis bent, geen ingewikkelde klussen meer moet doen en uw bed makkelijk kunt bereiken.

De werking houdt acht tot twaalf uur aan.
Lorazepam werkt als slaapmiddel alleen goed als u het af en toe gebruikt. Bijvoorbeeld om de drie dagen. Bij dagelijks gebruik neemt de werking af, omdat uw lichaam aan het effect went.

Lees meer over slapeloosheid . “

Epilepsie

Epilepsie is een ziekte van uw hersenen. Er ontstaat dan een soort kortsluiting in de hersenen. De hersenen zijn dan even ontregeld. U kunt dan bewusteloos worden, verstijven of juist schokken met uw armen en benen. Dit gebeurt in aanvallen.

U gebruikt lorazepam tijdens een epilepsie-aanval. Als een aanval langer dan 5 minuten duurt, moet hij snel gestopt worden. Dit kan met lorazepam in een injectie.

Lorazepam in injectie werkt binnen 4 minuten. Het werkt ongeveer 2 uur lang.

Lees meer over epilepsie . “

Alcoholontwenning

Verschijnselen
Als u verslaafd bent aan alcohol en plotseling stopt met drinken, kunt u last krijgen van ontwenningsverschijnselen. Bijvoorbeeld overmatig zweten, misselijkheid, hoofdpijn, prikkelbaarheid, angst, versnelde hartslag, trillen, slapeloosheid, hallucinaties en epileptische toevallen.

Behandeling
Lorazepam wordt soms gebruikt om gedurende de eerste paar dagen na het stoppen deze ontwenningsverschijnselen te verminderen.

Als de ontwenningsverschijnselen zeer ernstig zijn, noemt men dit een delirium. Dan zal de arts meestal haloperidol toedienen, een rustgevend middel tegen hallucinaties. Soms schrijft de arts lorazepam voor, om het effect van haloperidol te versterken.

Werking
Lorazepam werkt rustgevend, spierontspannend, vermindert angstgevoelens en kan epileptische toevallen voorkomen of bestrijden. Hierdoor verminderen ontwenningsverschijnselen, zoals angst, paniek, trillen, versnelde hartslag, zweten en slapeloosheid. U vermindert ook de kans op een epileptische aanval.

Effect
In injecties werkt dit medicijn binnen vier minuten. De werking houdt ongeveer twee uur aan.

In tabletten werkt het binnen één uur. Het effect houdt acht tot twaalf uur aan.

Lees meer over alcoholontwenning . “

Misselijkheid en braken

Bij chemotherapie met medicijnen tegen kanker kunt u last hebben van misselijkheid en braken. Hoe dit precies ontstaat, is niet duidelijk. Mogelijk komen bepaalde stoffen vrij die het braakcentrum kunnen prikkelen.

U kunt ook misselijk worden voorafgaand aan een chemokuur. Dit is een reactie op herinneringen aan eerdere chemokuren.

Artsen schrijven lorazepam voor bij ernstige misselijkheid en braken door de gedachte aan chemotherapie. U moet het medicijn dan vóór de behandeling gebruiken.

Het werkt binnen één uur na inname. Het effect houdt acht tot twaalf uur aan.

Lees meer over misselijkheid en braken . “

Onrust

Dit medicijn wordt soms gegeven als u erg opgewonden of onrustig bent. Dit kan zo ernstig zijn dat u een gevaar bent voor uzelf en voor de omgeving. De hulpverlener zal eerst proberen u tot kalmte te brengen. Als dit niet lukt, kan de hulpverlener u een middel geven om rustiger te worden, zoals lorazepam.

Onrust bij psychiatrische aandoeningen en hersenbeschadigingen
Door psychiatrische aandoeningen en hersenbeschadigingen kunnen mensen soms zeer onrustig, agressief of angstig zijn. Meestal schrijft men tegen deze onrust een antipsychoticum voor, zoals haloperidol. Als dat onvoldoende werkt, schrijven artsen daarnaast ook wel eens lorazepam voor.

Bij onderzoeken of kleine ingrepen
Medische onderzoeken of kleine medische ingrepen kunnen soms zo onaangenaam zijn dat u er zeer onrustig onder bent. Dat bemoeilijkt de ingreep en verhoogt de pijn en het ongemak.

Met dit medicijn kunt u een onderzoek of ingreep ontspannender ondergaan en staat u er onverschilliger tegenover.

Effect
Lorazepam in tabletten werkt binnen 1 uur na inname. Het effect houdt 8 tot 12 uur aan.

Lees meer over onrust . “

Klachten in de laatste levensfase (palliatieve fase)

Toepassing bij ernstig zieke mensen
Lorazepam wordt gebruikt bij mensen die ernstig ziek zijn of op sterven liggen. Zij kunnen lorazepam toegediend krijgen als zij zeer angstig, onrustig of verward zijn of veel pijn hebben. Door dit medicijn worden zij kunstmatig in slaap gehouden.

 

Lees meer over klachten in de laatste levensfase (palliatieve fase) . “

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Regelmatige bijwerkingen, vooral de eerste weken van het gebruik. Als u dit medicijn als slaapmiddel gebruikt: zelden ook nog de volgende dag

Bijwerkingen die zelden voorkomen, vooral de eerste weken van het gebruik. Als u dit medicijn als slaapmiddel gebruikt: zeer zelden ook nog de volgende dag

   Regelmatig (bij meer dan 30 op de 100 mensen)

   • Vermoeidheid en minder vaak sufheid en slaperigheid.

    Hierdoor zijn uw reactie- en concentratievermogen verminderd, waardoor u een grote kans heeft op ongelukken. Ongelukken kunnen bijvoorbeeld plaatsvinden: in het verkeer, bij het beklimmen van een ladder, bedienen van apparaten of bij bewakings- en controlewerkzaamheden. Maar u heeft bijvoorbeeld ook meer kans te vallen als u 's nachts uit bed moet om naar het toilet te gaan.

   Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

   • Verminderde coördinatie

    Hierdoor kunt u onhandig zijn in uw bewegingen en moeite hebben duidelijk te spreken (te articuleren).

   • Spierzwakte, krachteloos gevoel in spieren.

    Mensen met myasthenia gravis (een ernstige spierziekte) kunnen meer last krijgen van deze ziekte. Raadpleeg uw arts bij verergering van de klachten (zoals algemene spierzwakte, dubbelzien, dichtvallende oogleden, moeite met slikken, kauwen of ademhalen).

   • Wazig zien of dubbelzien.

    Dit komt door een tijdelijk effect op de oogspieren.

   • Incontinentie voor urine of juist moeilijk kunnen plassen.

    Incontinentie (Moeite hebben met het ophouden van uw plas) of juist moeilijk kunnen plassen kan ontstaan door onvoldoende beheersing van de blaasspier.

   • Snurken door verslapping van de huig.

    Heeft u tijdens uw slaap wel eens last heeft dat uw adem korte tijd stilvalt (slaapapneu)? Door dit medicijn kunt hier meer last van krijgen. Neem contact op met uw arts als u dat merkt.

   • Vallen

    Vooral doordat dit medicijn ook de coördinatie vermindert. Vooral ouderen en mensen met spierziekten hebben hier kans op.

    • Trager denken, geheugenproblemen, moeilijker kunnen concentreren, minder alert zijn, in de war zijn (verwardheid).

     Deze klachten kunnen toenemen als u dit medicijn langere tijd gebruikt.

    • Afname gevoelens

     Dit middel vlakt niet alleen emoties zoals angst en spanning af, maar ook positieve, zoals blijdschap en tevredenheid. Ook uw betrokkenheid bij en inlevingsvermogen in anderen kan verminderen.

    • Maagdarmstoornissen, zoals misselijkheid, verstopping en diarree, droge mond of juist extra speekselvorming, problemen met slikken.

    • Veranderde eetlust

     Meer of juist minder trek. Hierdoor ook veranderingen in het lichaamsgewicht.

    • Hoofdpijn en duizeligheid.

     Deze bijwerkingen verdwijnen meestal na enige tijd als u gewend bent geraakt aan het medicijn.

    • Zweten en hartkloppingen.

    • Droge ogen

     Vooral mensen met contactlenzen kunnen last krijgen van droge ogen.

    • Huiduitslag en jeuk.

     Meestal is dit onschuldig, maar (zeer zelden) kunnen de verschijnselen ernstig zijn. Raadpleeg uw arts als de uitslag er ongewoon uitziet, als u er last van heeft, of als u ook koorts of blaren krijgt.

    • Afhankelijkheid

     U kunt last krijgen van ontwenningsverschijnselen als u stopt met het gebruik. Bij kortdurend gebruik is de kans hierop zeer klein. Mensen die dit medicijn langer dan twee maanden achtereen gebruiken hebben hier wel een grote kans op. Bouw daarom altijd geleidelijk af als u dit middel langer dan twee maanden heeft gebruikt als kalmeringsmiddel of langer dan twee weken dagelijks als slaapmiddel.

    • Verminderde werkzaamheid als slaapmiddel.

     Verminderde werkzaamheid als slaapmiddel als u dit medicijn gedurende meer dan 2 weken elke dag gebruikt. Het medicijn werkt dan niet meer of werkt minder goed om te slapen. Gebruik dit medicijn daarom alleen af en toe of voor periodes van maximaal twee weken.

    Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

    • Nachtmerries

     Meestal in de vroege ochtend.

    • Onrust en prikkelbaarheid.

     Dus tegenovergestelde verschijnselen dan u van dit medicijn zou verwachten. Vooral kinderen en ouderen zijn gevoelig voor deze bijwerkingen. Raadpleeg bij deze verschijnselen de arts. Mogelijk is een lagere dosering of een ander middel nodig.

    • Waandenkbeelden en hallucinaties.

     U kunt dingen gaan denken of geloven die niet kloppen (waandenkbeelden). Verder kunt u dingen gaan zien, voelen of horen die er niet zijn (hallucinaties). Vooral kinderen en ouderen zijn gevoelig voor deze bijwerkingen. Raadpleeg bij deze verschijnselen de arts. Mogelijk is een lagere dosering of een ander middel nodig.

    • Geheugenverlies

     Geheugenverlies van gebeurtenissen die plaatsvinden tijdens gebruik van dit medicijn. Bijvoorbeeld gebeurtenissen in de nacht.

    • Depressieve gevoelens

     Depressieve gevoelens kunnen aan het licht komen.

    • Minder zin in seks

    • Problemen met ademhalen.

     Bij mensen met de longziekte COPD kunnen de ademhalingsklachten toenemen. Overleg hierover met uw arts.

    Uitleg frequenties

    Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
    Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
    Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
    Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

    Mag ik lorazepam gebruiken met andere medicijnen?

    Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen die het reactievermogen verminderen. Bij deze medicijnen is vaak op de verpakking een gele waarschuwingssticker geplakt. De effecten op het reactievermogen en coördinatievermogen versterken elkaar. Dan kan lorazepam nog langer dan drie dagen doorwerken. U kunt dan bijvoorbeeld nog langer geen autorijden.

    Twijfelt u eraan of de bovenstaande wisselwerking voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

    Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

    autorijden?
    Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen als u dit medicijn gebruikt. Wilt u weten of u met dit medicijn mag autorijden? Beantwoord dan de vragen in het schema hieronder.

    Let op: als u epilepsie heeft, mag u vaak niet autorijden. Of u mag autorijden, hangt af van bepaalde keuringseisen. Overleg hierover met uw arts. Ook is er een brochure 'Epilepsie en rijgeschiktheid' van het Epilepsiefonds.

    Ook een (eerdere) behandeling voor een verslaving of ernstige paniekaanvallen kunnen een reden zijn dat u niet mag autorijden. Wilt u meer informatie over autorijden bij bepaalde ziektes? Kijk dan op de website van het CBR.

    lorazepam_verkeersdeelname.jpg

    *Let op: Gebruikt u dit middel als slaapmiddel? Het werkt dan alleen goed als u het af en toe gebruikt. Bij dagelijks gebruik neemt de werking af. Uw lichaam went dan aan het effect.

    Voor meer algemene informatie kunt u het thema 'Medicijnen in het verkeer' lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.

    alcohol drinken?
    Beperk het gebruik van alcohol en drink het liever niet. Door dit medicijn reageert u veel sterker op alcohol dan u gewend bent. Bovendien versterkt alcohol de bijwerkingen van dit medicijn, zoals sufheid en een verminderde coördinatie.

    alles eten?
    Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

    Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

    Zwangerschap
    Meld het aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent. Of als u dit binnenkort wilt worden. Bij gebruik voor lange tijd tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap (3e trimester) kunnen bij de baby ontwenningsverschijnselen ontstaan. En bij gebruik in een hoge dosis vlak voor de bevalling kan uw kind na de geboorte zo versuft en slap zijn dat het moeite heeft met ademhalen. Gebruik dit medicijn daarom alleen als het echt nodig is. En zo kort mogelijk in een lage dosis. Weeg samen met uw arts de ernst van uw ziekte af tegen het risico voor het kind. Mogelijk kunt u (tijdelijk) een ander medicijn gebruiken.

    Eenmalig gebruik tijdens een epilepsie-aanval is mogelijk. Overleg hierover met uw arts.

    Borstvoeding
    Wilt u borstvoeding geven? Overleg dan met uw arts.

    • Gebruikt u dit medicijn voor lange tijd? U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u borstvoeding geeft. Er kunnen ontwenningsverschijnselen ontstaan bij de baby zodra u met dit medicijn stopt. Misschien kan uw arts u tijdelijk een ander medicijn voorschrijven, dat wel veilig is voor de baby. Of u kunt kunstvoeding geven.
    • Gebruikt u dit medicijn af en toe? Het medicijn komt in kleine hoeveelheden in de moedermelk. Hierdoor is er een klein risico op bijwerkingen bij het kind. Dit merkt u doordat uw baby suf wordt en minder goed drinkt. Als uw arts vindt dat u borstvoeding kunt geven: let dan goed op deze bijwerkingen. Als deze bijwerkingen optreden, neem dan contact op met uw arts.

    Hoe gebruik ik dit medicijn?

    Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

    Hoe?

    Tablet: neem de tablet in met een vol glas water.
    Drank: gebruik voor het afmeten van de juiste hoeveelheid de meegeleverde doseerspuit, maatbeker of doseerlepel.
    Injecties: injecties worden gegeven door een arts of verpleegkundige.

    Wanneer?

    Angst en spanning en paniekstoornis
    Verdeel de tabletten gelijkmatig over de dag, dus ongeveer om de 8 tot 12 uur. Gebruikt u dit medicijn alleen in speciale gevallen, zoals bij vliegangst? Neem het dan minstens een half uur van tevoren in.

    Slapeloosheid
    Neem het medicijn 1 uur voor u wilt gaan slapen in. Neem het alleen als u na inname minstens 8 uur de tijd heeft om te slapen. Als u voor die tijd wakker moet worden, zult u nog te veel last van de versuffende werking hebben.

    Epilepsie
    U moet dit medicijn gebruiken als de epilepsie-aanval langer dan 5 minuten duurt.

    Alcoholontwenning
    De eerste ontwenningsverschijnselen ontstaan meestal binnen 12 uur. Neem voor die tijd de eerste dosis in. Verdeel de tabletten gelijkmatig over de dag, dus ongeveer om de 8 tot 12 uur.

    Chemotherapie
    U gebruikt dit medicijn vlak voordat u begint met de chemo.

    Medische ingrepen of onderzoeken
    Uw arts heeft aangegeven hoeveel tijd van te voren u dit medicijn moet innemen. Dat is vaak 1-2 uur voorafgaand aan de ingreep of het onderzoek. Zorg dat u na inname niet meer zelf moet reizen. Dit middel beïnvloedt namelijk de rijvaardigheid.

    Hoelang?

    Angst of spanning
    Gebruik langer dan 2 maanden achter elkaar wordt sterk afgeraden. Er is dan te veel kans dat u afhankelijk van dit middel wordt. Dit betekent dat u ontwenningsverschijnselen krijgt als u stopt met het gebruik. Probeer ook op een andere manier uw angst en spanning te verminderen. Vraag uw arts om advies.

    Gebruikt u dit medicijn samen met een antidepressivum? Dan is het meestal de bedoeling dat u binnen enkele weken afbouwt, omdat dan het antidepressivum begint te werken.

    Paniekstoornis of algemene angststoornis
    De behandeling duurt vaak een half jaar tot een jaar. Daarna moet u de dosering gedurende 3 maanden afbouwen

    Slapeloosheid
    Als u dit medicijn af en toe eens gebruikt kan het u goed helpen met slapen. Gebruikt u het bijna elke nacht dan is het effect na enkele weken weg. Gebruik het daarom alleen in bijzondere situaties. Bij dagelijks gebruik gedurende meer dan twee weken, heeft u kans op 'ontwenningsslapeloosheid'. Uw lichaam verwacht het effect van dit medicijn om in slaap te vallen. Gebruik het daarom alleen af en toe en nooit meer dan enkele dagen achter elkaar. Gebruik het in elk geval niet langer dan 4 weken achter elkaar.

    Epilepsie
    Meestal stopt de aanval als u dit medicijn 1 keer gebruikt. Soms is het nodig om dit medicijn nog een aantal keer te gebruiken.

    Alcoholontwenning
    De ontwenningsverschijnselen bij een alcoholverslaving zijn meestal na ongeveer twee dagen verdwenen. Daarna kunt u het gebruik van het middel in enkele dagen afbouwen.

    Terug naar overzicht