Medische Encyclopedie – Apotheek Ritzen – Dordrecht

Apotheek Ritzen

Steegoversloot 30 3311PP Dordrecht Tel:078-6133916 Fax:078-6313803

Medische Encyclopedie

Inhoud

levothyroxine

Levothyroxine is een schildklierhormoon.

Artsen schrijven het voor bij een te trage schildklierwerking en als toevoeging op de medicijnen die worden gebruikt bij een te snelle schildklierwerking.

Wat doet levothyroxine en waarbij gebruik ik het?

Te trage schildklierwerking

Schildklierhormonen zijn noodzakelijk voor de lichaamsgroei en voor de ontwikkeling van het verstandelijk vermogen. Ook regelen ze vele stofwisselingsprocessen in het lichaam.

Bij bepaalde aandoeningen van de schildklier is er een tekort aan schildklierhormoon (dit heet hypothyreoïdie). Er ontstaan klachten als traagheid, lusteloosheid, kouwelijkheid en een geringe gewichtstoename.

Behandeling
Met levothyroxine vult u het tekort aan schildklierhormoon aan. Het vaststellen van de voor u optimale dosering is maatwerk. U begint meestal met een lage dosering en uw arts zal deze net zo lang bijstellen totdat u klachtenvrij bent. Dit instellen kan enkele maanden duren. U zult regelmatig bij uw arts op controle moeten en bloed moeten laten prikken.

Effect
Omdat levothyroxine in het lichaam eerst moet worden omgezet in een actiever hormoon, duurt het enkele dagen voordat u iets merkt.

Lees meer over te trage schildklierwerking . “

Te snelle schildklierwerking

Verschijnselen
Als de schildklier te hard werkt, maakt hij te veel schildklierhormoon aan. Hierdoor ontstaan klachten als hartkloppingen, kortademigheid, transpireren, diarree en vermagering bij een normale eetlust. Een te hoge schildklierwerking wordt ook wel hyperthyreoïdie genoemd.

Behandeling
Een te snel werkende schildklier wordt vaak behandeld met medicijnen die de aanmaak van schildklierhormonen remmen.

Schildklierhormonen zijn echter wel nodig om goed te functioneren. Daarom combineren artsen de behandeling met de remmers vaak met het schildklierhormoon levothyroxine. Zo heeft men de hoeveelheid schildklierhormoon dat in het lichaam vrijkomt, beter in de hand.

Lees meer over te snelle schildklierwerking . “

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Bij een optimale dosering treden in het algemeen geen bijwerkingen op, omdat dit middel uw eigen schildklierhormoon vervangt. Uw arts zal continu meten of de dosering correct is.

De belangrijkst bijwerkingen zijn de volgende:

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Te traag werkende schildklier

  Dit kan betekenen dat de dosering te laag is. Neem in dat geval contact op met uw arts.

 • Te snel werkende schildklier, een gejaagd gevoel, hartkloppingen, transpireren of diarree.

  Dit kan betekenen dat de dosering te hoog is. Neem in dat geval contact op met uw arts.

 • Pijn op de borst bij inspanning. Bij mensen met hartkramp (angina pectoris) kan dit medicijn een aanval uitlokken door een te hoge dosering.

  Waarschuw uw arts als u hier last van krijgt.

 • Hartaandoeningen, zoals meer kans op een hartaanval bij een te hoge dosering. De kans hierop is groter bij mensen die al eerder een hartaanval hebben gehad.

  Waarschuw uw arts, als u plotseling pijn op de borst krijgt.

 • Overgevoeligheid voor dit middel. Dit merkt u aan huiduitslag en jeuk.

  Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor dit middel. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit of soortgelijke middelen niet opnieuw krijgt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Mag ik levothyroxine gebruiken met andere medicijnen?

Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in de bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • De antistollingsmedicijnen, acenocoumarol en fenprocoumon. De werking van acenocoumarol en fenprocoumon kan afnemen. Meld het aan de trombosedienst als u levothyroxine gaat gebruiken. Ook als de dosering van levothyroxine wijzigt of als u stopt met levothyroxine, moet u de trombosedienst hierover inlichten.
 • Sommige medicijnen tegen hiv en hepatitis C. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat.
 • Sommige medicijnen tegen epilepsie. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat. De werking van levothyroxine kan afnemen. Laat na 4 tot 6 weken bloed prikken.
 • Rifampicine, een medicijn tegen tuberculose. De werking van levothyroxine kan afnemen. Laat na 4 tot 6 weken bloed prikken.

Gebruik levothyroxine NIET tegelijkertijd met de volgende medicijnen. Ze verminderen de opname van levothyroxine.

 • Maagzuurbinders. Dit zijn meestal zonder recept verkrijgbare medicijnen, met bijvoorbeeld algeldraat, calciumcarbonaat of magnesiumhydroxide als werkzame stof. Deze medicijnen verminderen de opname van levothyroxine in het lichaam. Overleg met uw arts. Misschien is een ander medicijn geschikter. U kunt ook levothyroxine ten minste 2 uur vóor de maagzuurbinder nemen of 4 uur na de maagzuurbinder.
 • Medicijnen die calcium of magnesium bevatten. Neem levothyroxine ten minste 2 uur vóor of 4 uur na het medicijn met calcium of magnesium.
 • Sucralfaat: een medicijn tegen maag- of darmzweer en slokdarmontsteking. Neem sucralfaat ten minste 2 uur na de levothyroxine.
 • Colestyramine en colesevelam, galzuurbindende medicijnen, die worden gebruikt bij een te hoog cholesterolgehalte. Neem deze medicijnen minimaal 4 uur na de levothyroxine.
 • IJzer en vitamine-mineralenpreparaten met ijzer. Zorg dat u deze medicijnen minimaal 2 uur na levothyroxine inneemt. Een ijzerpreparaat met gereguleerde afgifte mag u helemaal niet samen met levothyroxine gebruiken. De gereguleerde afgifte is te herkennen aan 'MGA' of 'retard'. Overleg met uw arts of een ijzerpreparaat ZONDER gereguleerde afgifte voor u mogelijk is.
 • Orlistat, een medicijn tegen overgewicht. Overleg hierover met uw arts.
 • Patiromeer, gebruikt bij nierziekten, als er te veel kalium in het bloed zit (hyperkaliëmie). Neem levothyroxine minimaal 3 uur vóór of na patiomeer.
 • Sevelameer, een medicijn dat gebruikt wordt door hemodialysepatiënten. Neem sevelameer een paar uur voor of na de levothyroxine in.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden, alcohol drinken en alles eten?
Ja, dat kan. U mag autorijden, en u mag eten en drinken zoals u normaal doet.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
U kunt dit medicijn veilig gebruiken. Het wordt al jarenlang gebruikt door zwangere vrouwen zonder nadelige gevolgen voor het kind. Mogelijk heeft u tijdens uw zwangerschap wel een hogere dosering nodig van dit medicijn. Waarschuw daarom uw arts zodra u zwanger bent of dit binnenkort wilt worden.

N.B. Gebruikt u levothyroxine in combinatie met carbimazol, propylthiouracil of thiamazol, waarschuw dan direct uw arts zodra u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Deze combinatie kan ongunstige effecten hebben op uw kind. Het kan zijn dat u gedurende de zwangerschap de therapie moet staken. Dat zal uw arts bepalen.

Borstvoeding
U kunt veilig borstvoeding geven als u dit medicijn in de normale dosering gebruikt. Het komt in kleine hoeveelheden in de moedermelk terecht. Dit medicijn wordt echter al jarenlang gebruikt door vrouwen die borstvoeding geven, zonder nadelige gevolgen voor het kind.

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Hoe?
Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

 • Tabletten en capsules: innemen met een half glas water.
 • Drank: schud de fles eerst goed. Meet dan de goede hoeveelheid met een maatbeker of spuit. Drink die hoeveelheid op.

Wanneer?
Het is belangrijk het medicijn elke dag op een vast tijdstip en op een lege maag in te nemen. Bijvoorbeeld ten minste een halfuur voor het ontbijt of minstens 2 uur na het avondeten. Dit medicijn wordt namelijk slecht opgenomen als er ook voedsel in de maag zit. Door een vast tijdstip te kiezen voorkomt u te grote schommelingen van de hoeveelheid levothyroxine in het bloed. Dit is belangrijk voor een continu effect.

Hoe lang?

 • Te traag werkende schildklier: in de meeste gevallen moet u dit medicijn uw leven lang gebruiken.
 • Te snel werkende schildklier: hoe lang u dit medicijn moet gebruiken is afhankelijk van de oorzaak van de schildklierziekte. In de meeste gevallen moet u de combinatie van een schildklierremmer met dit schildklierhormoon uw leven lang gebruiken. In enkele gevallen moet u de combinatie van een schildklierremmer met dit schildklierhormoon een jaar tot anderhalf jaar slikken en wordt daarna gekeken of u ook zonder medicijnen kunt.
Terug naar overzicht