Medische Encyclopedie – Apotheek Ritzen – Dordrecht

Apotheek Ritzen

Steegoversloot 30 3311PP Dordrecht Tel:078-6133916 Fax:078-6313803

Medische Encyclopedie

Inhoud

liothyronine

Liothyronine is een schildklierhormoon.

Artsen schrijven het voor bij een te trage schildklierwerking en als toevoeging op de medicijnen gebruikt bij een te snelle schildklierwerking.

Wat doet liothyronine en waarbij gebruik ik het?

Te trage schildklierwerking

Verschijnselen
Schildklierhormonen zijn noodzakelijk voor de lichaamsgroei en voor de ontwikkeling van het verstandelijk vermogen. Ook regelen ze vele stofwisselingsprocessen in het lichaam.

Bij bepaalde aandoeningen van de schildklier is er een tekort aan schildklierhormoon (dit heet hypothyreoïdie). Er ontstaan klachten als traagheid, lusteloosheid, kouwelijkheid en een geringe gewichtstoename.

Behandeling
Met liothyronine vult u het tekort aan schildklierhormoon aan. Het vaststellen van de voor u optimale dosering is maatwerk. U begint meestal met een lage dosering en uw arts zal deze net zo lang bijstellen totdat u klachtenvrij bent. U zult regelmatig bij uw arts op controle moeten en bloed moeten laten prikken.

Effect
Het kan twee tot drie dagen duren voordat u iets merkt.
 

Lees meer over te trage schildklierwerking . “

Te snelle schildklierwerking

Verschijnselen
Als de schildklier te hard werkt, maakt hij te veel schildklierhormoon aan. Hierdoor ontstaan klachten als hartkloppingen, kortademigheid, transpireren, diarree en vermagering bij een normale eetlust. Een te hoge schildklierwerking wordt ook wel hyperthyreoïdie genoemd.

Behandeling
Een te snel werkende schildklier wordt vaak behandeld met medicijnen die de aanmaak van schildklierhormonen remmen. Schildklierhormonen zijn echter wel nodig om goed te functioneren. Daarom combineren artsen de behandeling met de remmers vaak met het schildklierhormoon liothyronine. Zo heeft men de hoeveelheid schildklierhormoon dat in het lichaam vrijkomt beter in de hand.
 

Lees meer over te snelle schildklierwerking . “

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Bij een optimale dosering treden in het algemeen geen bijwerkingen op, omdat dit middel uw eigen schildklierhormoon vervangt. Uw arts zal continu meten of de dosering correct is.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Te traag werkende schildklier.

  Dit kan betekenen dat de dosering te laag is. Neem in dat geval contact op met uw arts.

 • Te snel werkende schildklier, een gejaagd gevoel, hartkloppingen, transpireren of diarree.

  Dit kan betekenen dat de dosering te hoog is. Neem in dat geval contact op met uw arts.

 • Pijn op de borst bij inspanning. Bij mensen met hartkramp (angina pectoris) kan dit medicijn een aanval uitlokken door een te hoge dosering.

  Waarschuw uw arts als u hier last van krijgt.

 • Hartaandoeningen, zoals meer kans op een hartaanval bij een te hoge dosering. De kans hierop is groter bij mensen die al eerder een hartaanval hebben gehad.

  Waarschuw uw arts, als u plotseling pijn op de borst krijgt.

 • Overgevoeligheid voor dit middel. Dit merkt u aan huiduitslag en jeuk.

  Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor dit middel. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit of soortgelijke middelen niet opnieuw krijgt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Mag ik liothyronine gebruiken met andere medicijnen?

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • De antistollingsmedicijnen, acenocoumarol en fenprocoumon. De werking van acenocoumarol en fenprocoumon kan afnemen. Meld het aan de trombosedienst als u liothyronine gaat gebruiken. Ook als de dosering van liothyronine wijzigt of als u stopt met liothyronine, moet u de trombosedienst hierover inlichten.
 • Sommige medicijnen tegen epilepsie. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat. De werking van levothyroxine kan afnemen. Laat na 4 tot 6 weken bloed prikken.
 • Rifampicine, een medicijn tegen tuberculose. De werking van levothyroxine kan afnemen. Laat na 4 tot 6 weken bloed prikken.

Gebruik liothyronine NIET tegelijkertijd met de volgende medicijnen. Ze verminderen de opname van liothyronine.

 • Maagzuurbinder. Dit zijn meestal zonder recept verkrijgbare medicijnen, met bijvoorbeeld algeldraat, calciumcarbonaat of magnesiumhydroxide als werkzame stof. Deze medicijnen verminderen de opname van liothyronine in het lichaam. Overleg met uw arts. Misschien is een ander medicijn geschikter. U kunt ook liothyronine ten minste 2 uur vóór de maagzuurbinder nemen of 4 uur na de maagzuurbinder.
 • Medicijnen die calcium of magnesium bevatten. Neem levothyroxine ten minste 2 uur vóor of 4 uur na het medicijn met calcium of magnesium.
 • Sucralfaat, een medicijn tegen maag- of darmzweer en slokdarmontsteking. Neem sucralfaat ten minste 2 uur na liothyronine.
 • Colestyramine en colesevelam, galzuurbindende medicijnen, die worden gebruikt bij een te hoog cholesterolgehalte. Neem deze medicijnen ten minste 4 uur na liothyroxine.
 • IJzer en vitamine/mineralenpreparaten met ijzer. Zorg dat u deze medicijnen minstens 2 uur na liothyronine inneemt. Een ijzerpreparaat met gereguleerde afgifte mag u helemaal niet samen met liothyronine gebruiken. De gereguleerde afgifte is te herkennen aan 'MGA' of 'retard'. Overleg met uw arts of een ijzerpreparaat ZONDER gereguleerde afgifte voor u mogelijk is.
 • Calciumproducten verminderen de opname van liothyroxine in het lichaam. Neem liothyroxine ten minste 2 uur vóór calcium in.
 • Orlistat, een medicijn tegen overgewicht. Overleg hierover met uw arts.
 • Patiromeer, gebruikt bij nierziekten, als er te veel kalium in het bloed zit (hyperkaliëmie). Neem liothyronine minimaal 3 uur vóór of na patiomeer.
 • Sevelameer, een medicijn dat gebruikt wordt door hemodialysepatiënten. Neem sevelameer een paar uur voor of na de liothyronine in.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden, alcohol drinken en alles eten?
Ja, dat kan. U mag autorijden, en u mag eten en drinken zoals u normaal doet.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Gebruik dit medicijn alleen na overleg met uw arts. Als u zwanger bent of binnenkort wilt worden, kunt u namelijk beter levothyroxine gebruiken. Meestal zal uw arts u (tijdelijk) laten overstappen op dit medicijn. Overleg hierover met uw arts.

N.B. Gebruikt u liothyronine in combinatie met carbimazol, propylthiouracil of thiamazol, waarschuw dan direct uw arts zodra u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Deze combinatie kan ongunstige effecten hebben op uw kind. Het kan zijn dat u gedurende de zwangerschap de therapie moet staken. Dat zal uw arts bepalen.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Dit medicijn komt in een kleine hoeveelheid in de moedermelk. Als u borstvoeding wilt geven, kunt u beter levothyroxine gebruiken. Overleg hierover met uw arts.

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Wanneer?
U mag het medicijn innemen op elk moment van de dag. Kies wel een vast tijdstip: bij voorkeur 's ochtends bij het ontbijt. Dan vergeet u minder snel een dosis.

Hoe lang?

 • Te traag werkende schildklier: in de meeste gevallen moet u dit medicijn uw leven lang gebruiken.
 • Te snel werkende schildklier: hoe lang u dit medicijn moet gebruiken, is afhankelijk van de oorzaak van de schildklierziekte. In de meeste gevallen moet u de combinatie van een schildklierremmer met dit schildklierhormoon uw leven lang gebruiken. In enkele gevallen moet u de combinatie van een schildklierremmer met dit schildklierhormoon een jaar tot anderhalf jaar slikken en wordt daarna gekeken of u ook zonder medicijnen kunt.
Terug naar overzicht